שאלה מקצועית

זכויות יוצרים

זכות  היוצרים הינה תת ענף בתחום הקניין רוחני.

דיני הקניין הרוחני נובעים מהצורך להגן על נכסים שאינם פיזיים אלא רוחניים כדוגמת יצירות.

ענפי המשנה בדיני הקניין רוחני

קניין רוחני מחולק לענפי משנה עפ"י האינטרסים המוגנים בדינים השונים:

 • דיני זכויות יוצרים: מטרתם להגן על יצירות מתחום התרבות, האומנות, הספרות והמוסיקה
 • דיני המדגמים: מטרתם להגן על עיצוב מוצרים
 • דיני הפטנטים: מטרתם להגן על המצאות טכנולוגיות
 • דיני סימני המסחר: מטרתם להגן על סימנים המשמשים לזיהוי מוצר/טובין/שירות/יצרן.

דיני הקניין הרוחני מתפרסים על תחומים רבים וביניהם:

תחום התעשייה והמסחר: בהגנה על פטנטים בתהליך תעשייתי, עיצוב מוצר. סימני מסחר בהגנה על מוניטין וכו'

תחום האומנות והתרבות: בהגנה על זכויות יוצרים של יצירות אומנות, צילומים ותמונות,  יצירות תרבות

תחום התקשורת: בהגנה על זכויות יוצרים של תוכנות מחשב, תוכניות ושידורים

תחום החקלאות: בהגנה על זכויות לממציאי ומטפחי זני חקלאות.

סוגי הנכסים שעליהם חל הקניין הרוחני:

 • ספרות מקור (לא רק סיפור/שירה אלא אף כתיבת מחברות בחינה, נאומים ותרגומים)
 • תרגומים
 • סלוגנים/פרסומים (למשל: "לך תצטיין")
 • אמנות/מוסיקה/צילומים
 • סרטים
 • עיצוב ביגוד
 • ארכיטקטורה
 • תרופות
 • קוסמטיקה
 • עיצוב מוצרים (יש להבחין בין המראה/העיצוב של המוצר ובין מטרתו/תפקודו של המוצר. למשל: בקבוק עם מבנה צר במרכז כמו של קוקה קולה)
 • שמות מותגים (למשל: קוקה קולה, ליוויס)
 • תוכנה, חומרה
 • תעשיית הרכב
 • תוכניות טלוויזיה (פורמט התוכנית למשל: כוכב נולד, מי רוצה להיות מיליונר)
 • ועוד, אלו הן רק דוגמאות

סוגי האינטרסים המוגנים

סוג I – הגנה על פיתוח (דיני זכויות יוצרים, דיני המדגמים, דיני הפטנטים)

סוג II- הגנה על מוניטין (דיני סימני מסחר, גניבת עין)

כללים משותפים לדיני הקניין הרוחני:

 1. רעיונות הם חופשיים – אין הגנה על רעיונות שהינם כאינטרס ציבורי נחלת הכלל במטרה שיופצו. החלק המוגן בדיני הקניין הוא יישום הרעיון. למשל הרעיון להפוך בליל של מילים לשיר אינו מוגן, אך היישום של בחירת המילים וסידורן בצורה מסויימת הוא מוגן. הרעיון לצלם במצלמה שקיעה אינו מוגן, אך היישום של התמונה הספציפית שצולמה מוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להעתיקה או לעשות שימוש כלשהי בתמונה ללא אישור היוצר.
 2. הזכות המוגנת חולשת על היצירה – הזכות מתגשמת בחפץ (למשל ספר) אולם אין זהות בין הזכות לבין החפץ. לרוכש הספר בעצם רכישתו זכות קניין באחזקת הספר וקריאתו, מספר פעמים שיחפוץ, ותו לא. למרות מכירת הספר ליוצר עדיין קיימת זכות יוצרים על הטקסט ללא קשר אם מופיע בספר או בכל דרך אחרת.

משך ההגנה:

 1. בזכויות יוצרים70 שנה (לרוב חיי היוצר + 70 שנה)
 2. בזכויות מדגמים: 15 שנה מיום הרישום
 3. בפטנטים: 20 שנה מיום הרישום