שאלה מקצועית

ידיעה בעיתון כלכלה  4.3.2002

ביטוח לאומי לא העניק פיצוי מלא לנפגעי תאונת עבודה במשך עשרות שנים. לא הודיע לדורשי קצבת נכות שנדחו כי הם זכאים לדמי תאונה * נוהל הטיפול שונה בחוק

מאת בני ברק

המוסד לביטוח לאומי לא העביר כספים שהגיעו לנפגעי תאונת עבודה מאז שנות ה-60. מדובר בנפגעי תאונות שבקשתם לקצבת נכות נדחתה – והמוסד נמנע מליידע אותם כי הם זכאים לקבל דמי תאונה.

הפרשה התגלתה בדיונים שנערכו בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. היא הועלתה על ידי סיגל אבירם, נציגת לשכת יועצי המס שהשתתפה בדיוני הועדה. בעקבות זאת יתקן המוסד את נוהל הטיפול בתביעות של נפגעי תאונות.

לפי החוק כאשר אדם (עצמאי או שכיר) נפגע בעבודה באופן קשה העלול לגרום לו נכות או מוגבלות, הוא מגיש בקשה למסוד לביטוח לאומי לקביעת גובה נכותו. את הנכות קובעת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי. דרגת הנכות הנקבעת בועדה היא הקובעת אל כל ההטבות להן זכאי הנפגע לאורך כל חיוו. אם התביעה נדחית, פתוחה עדיין הדרך בפני הנפגע לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי דמי תאונה. אלה משולמים לתקופה מוגבלת של עד 90 יום.

עד כה לא טרח הביטוח  הלאומי לעדכן את הנפגעים על הזכות הזו, ורבים לא ניצלו אותה. בעקבות העלאת הנושא בוועדה העבודה והרווחה, הוחלט שהביטוח הלאומי יכין טפסים חדשים אותם צריכים למלא מגישי הבקשות לקצבקאות נכות בגלל תאונת עבודה. הטפסים החדשים יופיע שני מסלולי הפיצוי, ואם תישלל בקשת הנפגע במסלול אחד, תועבר הבקשה אוטומטית לטיפול במסלול השני, לקבלת דמי תאונה. מי שרוצה לתבוע דמי תאונה צריך להיבדק אצל רופא תוך 72 שעות ממועד התאונה.