שאלה מקצועית

ראיון לטלוויזיה בעניין חובת מיסוי הכנסות מהשכרת דירה למגורים. חובת הדיווח בגין הכנסות 2016 חלה בחודש ינואר 2017, תכנון מס לגיטימי: בחירת מסלול המיסוי המתאים, ניתן לבצע שינוי מסלול מיסוי באופן שיותאם לבעל ההכנסה בכל שנה.