שאלה מקצועית

עוה"ד סיגל אבירם בראיון על שינויי חקיקה בעניין חובת דיווח חדשה: כמו מי שעשה רילוקשיין ב-3 שנים האחרונות ויעשה רילוקשיין בשנים הבאות, חייב בדיווח בישראל משנת המס 2016 ובמשך 3 שנים לאחר הרילוקשיין. כמו כן קיימת חובת דיווח על מי שמחזיק דירה/נכס בחו"ל גם כאשר הנכס עדיין אינו מניב הכנסה, חובת דיווח למי שרק העביר מקדמה לרכישת הדירה ואפילו הדירה טרם נרשמה על שמו