שאלה מקצועית

עוה"ד סיגל אבירם בראיון בעניין ראיון הטבות לתא המשפחתי המתפתח: נטו למשפחה תוספת נקודות זיכוי, תיקון חוק עבודת נשים הגדרת "שעת הנקה" ל "שעת הורות" לבת ולבן הזוג. תיקוני חקיקה נוספים: הפחתת שעת עבודה לעובדת שבן זוגה במילואים, היעדרות בן הזוג עד 5 ימים לאחר הלידה, תוספת לזכאות ימי חופשה